Klastry w Polsce - raport z cyklu paneli dyskusyjnych
Autor: Stanisław Szultka, Małgorzata Rybacka

Publikacja stanowi zbiór wniosków z debat prowadzonych podczas paneli dyskusyjnych, zorganizowanych w ramach przedsięwzięcia PARP Polskie klastry i polityka klastrowa. Od kwietnia 2011 do maja 2012 roku odbyło się sześć paneli poświęconych różnym tematom związanym z rozwojem inicjatyw klastrowych, np. działaniom podejmowanym w zakresie wzrostu innowacyjności klastra, promocji, ekspansji międzynarodowej, a także roli koordynatora, czy też planowania strategicznego.


Spis treści

1. Potencjał inicjatyw klastrowych w Polsce a wyzwania przyszłości

2. Strategia rozwoju i budowanie relacji z otoczeniem

3. Formalizacja inicjatywy klastrowej

4. Rola władz samorządowych w rozwoju klastrów

5. Promocja

6. Ekspansja i promocja przedsiębiorstw klastra na rynku międzynarodowym

7. Innowacje

8. Budowa łańcucha wartości

9. Finansowanie
 

 

 

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7633-142-3 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Klastry
Data publikacji: 17.07.2012 11:39 Data wytworzenia: 17.07.2012 11:39 Data modyfikacji: 12.01.2017 10:46
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk
Publikacje powiązane: