Tworzenie wartości w klastrze
Autor: Wojciech Downar, Jacek Drożdżal, Marzena Frankowska, Magdalena Kogut-Jaworska, Piotr Niedzielski, Jerzy Ruszała, Jolanta Witek

Tematyką klastrów coraz częściej interesują się nie tylko przedsiębiorcy, ale także inne środowiska, w tym władze rządowe i samorządowe. Na klastry zwracają uwagę uczelnie wyższe, instytuty badawczo-rozwojowe. Uczestnictwo w klastrach staje się coraz bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorstw. Ten ogólny wzrost zainteresowania, spowodowany w szczególności korzyściami z funkcjonowania w takiej strukturze, powoduje konieczność zastanowienia się jakie wartości są tworzone w klastrze.

Zagadnienia te mają charakter wielopłaszczyznowy. Stąd w publikacji można odnaleźć zarówno odwołania do literatury przedmiotu, a także autorskie przemyślenia i koncepcje powstałe na bazie doświadczeń autorów, prowadzonych przez nich badań, a także będące efektem rozmów i dyskusji z menedżerami klastrów. Intencją autorów było połączenie rzetelnej wiedzy merytorycznej, w tym o charakterze naukowym, z praktycznymi przykładami pomagającymi zilustrować poruszane tematy. Publikacja zawiera wiele wskazówek oraz pomysłów dla menedżerów, animatorów i ekspertów klastrów, a także praktyczne zadania i ćwiczenia ułatwiające implementację proponowanych działań na potrzeby funkcjonowania klastrów. Struktura publikacji odzwierciedla główne obszary tematyczne tworzenia wartości w klastrze.


Spis treści

Rozdział 1. Czy mój Klaster to sieć wartości?

Rozdział 2 Łańcuchy wartości z perspektywy klastra

Rozdział 3. Zarządzanie klastrową siecią wartości jako źródło przewagi konkurencyjnej

Rozdział 4. Poszukiwania rozwiązań w ramach klastrowej sieci wartości

Rozdział 5. Klastrowe sieci wartości – rzeczywiste czy wirtualne?

Studium przypadku

 

 

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7633-126- Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Klastry
Data publikacji: 20.08.2012 11:56 Data wytworzenia: 20.08.2012 11:56 Data modyfikacji: 12.01.2017 11:04
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk