Klastry jako instrumenty inicjujące prace badawczo-rozwojowe między Niemcami a Koreą
Autor: Gerd Meier zu Köcker, Liane Garnat

Publikacja składa się z dwóch opracowań, w których autorzy, niemieccy eksperci, podejmują tematykę rozwoju i funkcjonowania klastrów w Niemczech. Publikację otwiera przytoczenie definicji klastra, sieci oraz regionalnych sieci innowacji. Autorzy prezentują trzy modele powstawania klastrów: oddolne sieci współpracy powstające w oparciu o podejście bottom-up, egzogeniczne sieci współpracy oparte na podejściu top-down, endogeniczne sieci współpracy funkcjonujące w oparciu o podejście top-down. Pokazują różnice pomiędzy wymienionymi modelami w obszarach: motywacji, sposobu zarządzania siecią, charakterystyki, współpracy w ramach sieci, współpracy z partnerami zewnetrznymi, podejmowanych tematów, projektów oraz działań. Rozdział kończy omówienie sieci współpracy, jako instrumentów inicjujących współpracę międzynarodową


Spis treści

Część I: Klastry jako instrumenty inicjujące prace badawczo-rozwojowe między Niemcami a Koreą
Część II: Ciągłość, stabilność i efektywność. W jaki sposób sieci i klastry mogą osiągnąć zrównoważony rozwój

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7633-122- Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Klastry
Data publikacji: 11.07.2012 12:07 Data wytworzenia: 11.07.2012 12:07 Data modyfikacji: 12.01.2017 11:10
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk