POWER, czyli włącz się!
Autor: Agnieszka Józefowicz-Krakowiak, Iwona Gutowska, Nina Dereszewicz-Nowacka, Waldemar Wierżyński, Andrzej Szoszkiewicz, Iwona Gutowska, Agata Rokita

Publikacja zawiera usystematyzowane informacje na temat wybranych działań Programu. Będzie dla Ciebie przewodnikiem, źródłem wiedzy i inspiracji. Chcemy, żeby Twoja firma dzięki POWER stawała się silniejsza. Publikacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem zawodowym, podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji.

Liczymy, że zawarte tutaj informacje będą przydatne szczególnie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom. Tworzycie siłę polskiej gospodarki, dlatego chcemy pomóc Wam i Waszym pracownikom wrzucić wyższy bieg.

Wydanie IV, zaktualizowane , wprowadza m.in. treści dotyczące projektu szkoleniowo-doradczego w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych oraz projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, a także poszerza informacje nt. Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Informuje również o nowych projektach PARP w ramach działaniu 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych” . Zapraszamy do lektury.

 


Spis treści

  1. Wiedza – Edukacja – Rozwój
  2. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw
  3. Wsparcie rozwoju pracowników
  4. PARP w POWER – synteza
  5. Harmonogram naborów 2018 r.
  6. Słowniczek
  7. Dokąd po informacje
Rok wydania: 2018 ISBN: 978-83-7633-371-7 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Kapitał ludzki
Data publikacji: 07.11.2017 22:00 Data wytworzenia: 07.11.2017 22:00 Data modyfikacji: 25.09.2018 12:19
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera
Publikacje powiązane: