Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2005-2006
Autor: Tomasz Bordzicki, Józef Chmiel, Maciej Dzierżanowski, Sławomir Pyciński, Paulina Rzeszotarska, Małgorzata Skrzek-Lubasińska, Stanisław Szultka, Aleksandra Włoch, Elżbieta Wojnicka, Aleksander Żołnierski

Mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejną, dziesiątą już edycję „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce". Raport przygotowany został przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i stanowi kontynuację inicjatywy zapoczątkowanej przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
W obecnej edycji Raportu została przedstawiona analiza trendów rozwojowych stanu sektora MSP oraz pogłębiona analiza przedsiębiorczości w układzie regionalnym. Dzięki temu czytelnik może śledzić, jak zmieniała się sytuacja sektora MSP w poszczególnych latach oraz może się zapoznać z różnicami w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w poszczególnych regionach, co znalazło m.in. wyraz w przedstawieniu tzw. profili województw. Ten sposób prezentacji danych wydaje się istotny z punktu widzenia efektywnej polityki gospodarczej oraz wsparcia rozwoju sektora MSP w poszczególnych regionach kraju.
Tegoroczny Raport oprócz szczegółowej analizy danych odnośnie stanu sektora MSP przedstawia wyniki badań nad innowacyjnością, przeprowadzonych na zlecenie PARP.

Spis treści

Rozdział 1 Makroekonomiczna sytuacja Polski w 2006
Rozdział 2 Stan sektora MSP w latach 2004-2005
Rozdział 3 Stan sektora MSP w  roku 2005. Profile regionalne
Rozdział 4 System wspierania innowacji w Polsce
Rozdział 5 Innowacyjność małych i średniej wielkości przedsiębiorstw
Rozdział 6 Wnioski z badań innowacyjności przedsiębiorstw

Rok wydania: 2007 ISBN: 978-83-60009-66-6 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 17.10.2007 12:29 Data wytworzenia: 17.10.2007 12:29 Data modyfikacji: 13.01.2017 11:31
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera
Publikacje powiązane: