Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2002-2003
Autor: Agnieszka Tokaj-Krzewska, Aleksander Żołnierski, Krzysztof Berger, Wanda Burdecka, Józef Chmiel, Izabela Czaja, Rafał Drozdowski, Anna Forin, Wojciech Dziemianowicz, Agnieszka Haber, Krzysztof Jasiecki, Urszula Kopeć, Bożena Kujawa, Piotr Matczak, Zofia

Mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejną, ósma już edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Raport przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej jest kontynuacją rozpoczętej przed ośmiu laty inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Obecna edycja Raportu jest pierwszą po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Fakt ten zaważył w dużym stopniu na wyborze tematyki, jaką chcieliśmy w nim poruszyć. Polskie przedsiębiorstwa wiążą spore oczekiwania z możliwościami zaistnienia na wspólnym, europejskim rynku. Mozliwości te wydaj się coraz bardziej realne, zwłaszcza w sytuacji wysokiego wzrostu gospodarczego, jaki obecnie plasuje Polskę na czołowym miejscu wśród krajów UE. Konkurencyjność w ramach Unii wymaga jednak znacznych zmian wewnątrz samych przedsiębiorstw. Dotyczy to szczególnie sektora MSP.

Zmiany takie wymagają inwestycji modernizacyjnych w nowe, zaawansowane technologie, ale też zmiany podejścia do promocji produktów sektora wewnątrz Unii. Istotne są tu także nowe normy w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktów czy ochrony środowiska.

Kluczowym zagadnieniem poruszanym w naszym Raporcie jest konkurencyjność rozpatrywana w kontekście innowacyjności, jakości kapitału ludzkiego, przeżywalności przedsiębiorstw oraz samozatrudnienia.

Szczególnie interesujący wydaje się wątek związany z przeżywalnościa przedsiębiorstw, który na gruncie polskim nie jest zjawiskiem rozpoznanym. Naszym zdaniem ten, niedoceniany w publikacjach ekonomicznych, czynnik ma ogromny wpływ na gospodarkę i sposób znaczący oddziałuje na jakość konkurencji.

W naszej nowej edycji Raportu znajdziecie Państwo poruszane wyżej zagadnienia omówione przede wszystkim z punktu widzenia członkostwa w strukturach Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że zarówno tematykę Raportu, jak i sposób prezentacji zagadnień znajdziecie Państwo dla siebie interesującymi.

Na zakończenie chcielibyśmy wyrazić wdzięczność za ewentualne uwagi i komentarze, które traktujemy zawsze jako cenne źródło inspiracji w tworzeniu kolejnych edycji Raportu.


Spis treści

1. Makroekonomiczna sytuacja Polski w 2002
2. Stan sektora MSP w 2002 roku. Tendencje rozwojowe w latach 1994–2002
3. Polityka wobec MSP
4. Środowisko prawne funkcjonowania MSP w 2003 r.
5. Postrzeganie polskiej marki
6. Konkurencyjność polskich MSP w przededniu przystąpienia Polski do UE
7. Zjawisko samozatrudnienia w Polsce w kontekście przystąpienia do UE
8. Otoczenie biznesu
9. Usługi szkoleniowo-doradcze dla MSP

Rok wydania: 2004 ISBN: 83-88802-77-1 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 30.06.2004 13:15 Data wytworzenia: 30.06.2004 13:15 Data modyfikacji: 13.01.2017 12:23
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera
Publikacje powiązane: