Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2001-2002
Autor: Aleksander Żołnierski, Agnieszka Tokaj-Krzewska, Krzysztof Berger, Tomasz Brodzicki, Wanda Burdecka, Józef Chmiel, Izabela Czaja, Wojciech Dziemianowicz, Leszek Kucharski, Tomasz Kierzkowski, Arkadiusz £ankowski, Stanisław Łobejko, Mariola Misztak-Kowalsk

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, kontynuując zapoczątkowaną 7 lat temu inicjatywę Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw ma przyjemność przedstawić Państwu kolejną edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Ze względu na kończący się okres kilkuletnich negocjacji w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej znaczące miejsce w naszym Raporcie poświeciliśmy kwestiom integracji, w tym przede wszystkim konsekwencjom jakie z tego procesu wynikają dla polskich przedsiębiorstw. W Raporcie przedstawiliśmy wybrane zagadnienia z bilansu negocjacji Polski z UE - "Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej", które są, naszym zdaniem, kluczowe z punktu widzenia przedsiębiorców. Dużą wagę przywiązano także do kwestii pomocy publicznej i programów wsparcia dla małych i średnich firm, zarówno tych realizowanych na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

Z uwagi na to, że w ubiegłym roku zakończyło się wdrażanie programu "Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku" mające na celu pobudzenie aktywności gospodarczej sektora MSP, znaczące miejsce w naszym Raporcie zajmuje problematyka udziału władz publicznych w tworzeniu warunków wzrostu konkurencyjności i zdolności polskich przedsiębiorstw do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim. Staraliśmy się przybliżyć Państwu zarówno ogólne założenia i idee programów wspierających sektor MSP, jak i możliwości, jakie w tym obszarze wiążą się z nowoczesnymi technologiami czy koncepcją klastrów.

Spis treści

1. Makroekonomiczna sytuacja Polski w 2002 roku
2. Stan sektora MSP w 2001 roku. Tendencje rozwojowe w latach 1994 - 2001
3. Polityka wobec MSP
4. Środowisko prawne funkcjonowania MSP w 2002 roku
5. Wspieranie przedsiêbiorczości i pomoc publiczna w Unii Europejskiej i Polsce
6. Polityka lokalna a rozwój MSP
7. Otoczenie biznesu
8. Rynek pracy i bezrobocie
9. Klastry
10. Innowacyjność polskich MSP
11. Bilans negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej
12. Etyka w gospodarce
13. Bariery rozwoju przedsiêbiorczości

Rok wydania: 2003 ISBN: 83-88802-60-7 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 29.08.2003 13:34 Data wytworzenia: 29.08.2003 13:34 Data modyfikacji: 13.01.2017 12:34
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera
Publikacje powiązane: