Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2000-2001
Autor: Maciej Dzierżanowski, Agnieszka Tokaj-Krzewska, Tomasz Brodzicki, Józef Chmiel Krzysztof Chmielewski, Dariusz Chrzanowski, Anna Forin, Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Jacek Gogłowicz, Anna Hildebrandt, Anna Karaszewska, Arkadiusz Łankowski, Cezary Miżejewsk

Mamy przyjemność przedstawić Państwu szóstą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Raport przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przy współpracy Ministerstwa Gospodarki jest kontynuacją zapoczątkowanej sześć lat temu inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Mamy nadzieję, że cykl corocznych Raportów umożliwia Państwu śledzenie rozwoju sektora MSP i zmian w otoczeniu przedsiębiorstw wpływających na ich funkcjonowanie. Poruszane w każdej edycji tematy wiodące odnoszą się do szczególnie istotnych w chwili publikacji. W tym roku, ze względu na ogromne znaczenie czynników technologicznych dla rozwoju firmy i gospodarki w Raporcie wiele uwagi poświęcamy innowacjom, gałęziom zaawansowanym technologicznie w których funkcjonują MSP oraz wykorzystaniu technologii informacyjnych. Zbliżająca się akcesja Polski do Unii Europejskiej skłania również do analizy konkurencyjności małych i średnich firm i ich szansom na jednolitym rynku.

Wśród autorów są specjaliści z tych dziedzin, a także znawcy prawa, ekonomii, finansów i socjologii oraz wielu praktyków bezpośrednio zaangażowanych w działalność na rzecz sektora MSP.

Jak co roku pragniemy prosić Państwa o uwagi i komentarze na temat Raportu i zawartych w nim informacji, wniosków i rekomendacji. Wykorzystamy je podczas przygotowywania kolejnej edycji Raportu.


Spis treści

1.  Zmiany makroekonomiczne w latach 2000-2001
2.  Stan sektora MSP w 2000 roku. Trendy rozwojowe w latach 1994-2000
3.  Polityka wobec MSP
4.  ŚŒrodowisko prawne funkcjonowania MSP w 2001 roku
5.  Otoczenie biznesu
6.  Alternatywne źŸródła finansowania rozwoju MSP
7.  Konkurencyjność polskich MSP
8.  Innowacyjność MSP
9.  Małe i Śœrednie firmy zaawansowanych technologii
10.  Internet w firmach sektora MSP
11.  Ubezpieczenia majątkowe w działalnoœci przedsiębiorstw sektora MSP
12.  Postawy społeczne wobec przedsiębiorczoœci

Rok wydania: 2002 ISBN: 83-88802-47-X Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 30.05.2002 13:43 Data wytworzenia: 30.05.2002 13:43 Data modyfikacji: 13.01.2017 12:46
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera
Publikacje powiązane: