Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2009-2010
Autor: Anna Brussa, Anna Tarnawa, Krzysztof Buczek, Agnieszka Haber, Bartosz Jankowski,Jacek Łapiński, Joanna Orłowska, Jacek Pokorski, Grzegorz Rzeźnik,Maja Wasilewska, Dorota Węcławska, Paulina Zadura-Lichota, Robert Zakrzewski, Grzegorz Drozd, Krzysztof Garsk

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejny – czternasty już - raport o stanie sektora małych średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Publikacja przedstawia szeroko stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw i jego zmiany od roku 1994. Stanowi najpełniejsze zródło danych statystycznych o sektorze MSP w Polsce. Zawiera informacje o liczbie przedsiębiorstw, pracujących, sytuacji finansowej przedsiębiorstw, inwestycjach i innowacjach oraz eksporcie produktów i usług.

Raport prezentuje informacje makroekonomiczne o stanie polskiej gospodarki a na ich tle stan małych i średnich przedsiębiorstw. W obecnym raporcie po raz pierwszy analizie poddane zostały również mikroprzedsiębiorstwa.

Dane te przedstawione są w ujęciu sektorowym (w podziale na sekcje PKD gospodarki polskiej) oraz regionalnym (podział na województwa). Uwzględnione są też podziały na sektor własności i wielkość firm.


Spis treści

Część I Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2010
Rozdział 1. Makroekonomiczna sytuacja Polski w 2010 r.
Rozdział 2. Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Rozdział 3. Małe i średnie przedsiębiorstwa w eksporcie Polski
Rozdział 4. Potencjał rozwojowy mikroprzedsiębiorstw w Polsce
Rozdział 5. Przedsiębiorca to też człowiek. Rys demograficzny przedsiębiorców działających w Polsce
Rozdział 6. Wykorzystanie technologii ICT przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce
Rozdział 7. Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Wskaźnik syntetyczny
Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Część II Przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju: nowo powstałe firmy i pierwsze lata działalności gospodarczej
Rozdział 9. Nowe firmy na rynku: uwarunkowania i perspektywy rozwoju
Rozdział 10. Co decyduje o rozwoju firm? Wyniki badań ewaluacyjnych i analiz PARP w obszarze wsparcia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw
Rozdział 11. Kierunki działań państwa wobec nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce
Rozdział 12. Szkoły start-up’ów: dobry pomysł na rozwój własnej firmy?

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-169-0 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 14.12.2011 13:01 Data wytworzenia: 14.12.2011 13:01 Data modyfikacji: 13.01.2017 13:02
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera
Publikacje powiązane: