Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 1999-2000
Autor: Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Stachowiak, Krzysztof Berger, Józef Chmiel, Krzysztof Chmielewski, Krzysztof Dzierżawski, Marek Fiedoruk, Krzysztof Gan, Paweł Grzelak, Maciej Grabowski, Hanna Ignaczewska, Tomasz Kaczor, Andrzej Kondratowicz, Joanna

Mamy przyjemność przedstawić Państwu piątą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Raport dotyczy lat 1999-2000 i został przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki.

Prezentowany Raport przytacza i omawia dane statystyczne opisujące działalność małych i średnich przedsiębiorstw. W Raporcie znajdą Państwo opis rozwiązań podatkowych dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw oraz ocenę ich wpływu na działalność przedsiębiorstw. Nie mniej istotną częścią Raportu jest wskazanie możliwych dróg ewolucji systemu podatkowego w aspekcie dogodności tego systemu dla przedsiębiorców i przedsiębiorczości.

Ze względu na olbrzymie znaczenie kształtu systemu podatkowego dla przedsiębiorców wiele uwagi w tegorocznym Raporcie poświęcamy prawu podatkowemu i obciążeniom publicznym związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wśród autorów są wybitni specjaliści z tej dziedziny, a także jak co roku znawcy prawa, ekonomii, finansów i socjologii oraz praktycy bezpośrednio zaangażowani w działalność na rzecz sektora MSP.

Spis treści

1. Zmiany makroekonomiczne w latach 1999–2000
2. Stan sektora MSP w 1999 roku. Trendy rozwojowe w latach 1994–1999
3. Polityka wobec MSP
4. Stanowisko Kościoła Rzymskokatolickiego wobec przedsiębiorczości
5. Środowisko prawne funkcjonowania MSP w 2000 r.
6. Prawo podatkowe w 2000 r. na tle ostatniego 10-lecia
7. Wkład MSP w tworzenie dochodów sektora publicznego
8. Opinie przedsiębiorców o systemie podatkowym
9. Komputeryzacja i Internet w MSP
10. Otoczenie biznesu
11. Podatkowe i finansowe bariery rozwoju przedsiębiorstw
12. Niezależni eksperci o prawie podatkowym

Rok wydania: 2001 ISBN: 83-88802-10-1 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 21.05.2001 14:22 Data wytworzenia: 21.05.2001 14:22 Data modyfikacji: 13.01.2017 13:27
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera
Publikacje powiązane: