Świadczenie usług w Unii Europejskiej
Autor: Justyna Kulawik, Bartosz Jankowski

Sektor usług w Unii Europejskiej jest nie tylko największym sektorem naszych gospodarek, odpowiadają­cym za ponad 65% PKB i zatrudnienia w UE, lecz także główną siłą napędową wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Mimo to potencjał wzrostu pozostaje w znacznym stopniu niewykorzystany ze względu na liczne bariery, które stanowią przeszkody w handlu pomiędzy państwami UE i w zakładaniu działalności gospodarczej. W rezultacie usługi wciąż stanowią jedynie około 20% handlu transgranicznego w UE.

Przeważająca większość małych przedsiębiorstw usługowych wciąż funkcjonuje jedynie na własnym lokalnym lub krajowym rynku. W niektórych przypadkach jest to świadomy wybór biznesowy, ale w wielu innych przyczyną są liczne obciążenia prawne i administracyjne w państwach członkowskich UE. Istnieją niewątpliwe dowody na to, że MSP chętnie podejmowałyby działalność transgraniczną, ale często są do tego zniechęcane. W skrócie - wewnętrzny rynek usług nie funkcjonuje jeszcze właściwie, co najmocniej dotyka MSP.


Spis treści

1. Podstawy prawne świadczenia usług w Unii Europejskiej

2. Dyrektywa usługowa

3. Delegowanie pracowników

4. Opodatkowanie

5. Uznawanie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia

6. Udział w europejskich zamówieniach publicznych

7. Rozstrzyganie sporów związanych z transgranicznym świadczeniem usług

8. Świadczenie e-usług w Unii Europejskiej – rozwiązania specyficzne dla tego rodzaju usług

9. Źródła informacji i wsparcia dla przedsiębiorców

10. Przydatne linki

 

 

Rok wydania: 2014 ISBN: 978-83-7633-277-2 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Internacjonalizacja
Data publikacji: 16.04.2014 22:43 Data wytworzenia: 16.04.2014 22:43 Data modyfikacji: 19.01.2017 12:54
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk