Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 1998-1999
Autor: Włodzimierz Dzierżanowski, Aleksandra Sztetyłło, Krzysztof Berger, Józef Chmiel, Krzysztof Chmielewski, Beata Cywińska-Stachowicz, Andrzej Dziurdzik, Ludwik Florek, Paweł Grzelak, Krystyna Gurbiel, Ewa Jaźwińska-Motylska, Waldemar Kamiński, Tomasz Kiliańs

Mamy przyjemność przekazać Państwu kolejną, czwartą już edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Liczymy, że przez ostatnie lata Raport stał się cennym źródłem danych i informacji o różnych aspektach funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Coroczne Raporty o stanie sektora MSP mają umożliwić Państwu obserwację trendów rozwojowych w obrębie sektora. Mamy nadzieję, że ich sygnalizowanie oraz wskazywanie barier rozwoju małych i średnich firm przyczyni się do wyeliminowania niekorzystnych zjawisk i procesów, a znaczenie małych i średnich firm wzrośnie.

Tegoroczny Raport szczególnie wnikliwie stara się analizować znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju zatrudnienia, obserwując nie tylko coraz większą rolę firm z sektora MSP w tworzeniu miejsc pracy, lecz również jakościowe różnice miejsc pracy w sektorze MSP i firmach dużych. Jak pokazują doświadczenia państw Unii Europejskiej, pomoc w tworzeniu miejsc pracy jest jednym z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych zadań władz publicznych.

Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas informacje i analizy będą przydatne dla instytucji i osób zaangażowanych w proces rozwoju rynku pracy wskazując możliwości, jakie dla rynku pracy stwarza rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Raport został przygotowany przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a wśród autorów jak co roku są specjaliści z zakresu ekonomii, prawa, finansów i socjologii oraz praktycy bezpośrednio zaangażowani w działalność na rzecz sektora MSP.


Spis treści

1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach 1998–1999
2. Stan sektora MSP w 1998 roku. Trendy rozwojowe w latach 1993–1998
3. MSP jako pracodawca
4. Polityka wobec MSP
5. Środowisko prawne funkcjonowania MSP w 1999 roku
6. Otoczenie biznesu
7. Bariery rozwoju przedsiębiorstw
8. Rekomendacje

Rok wydania: 2000 ISBN: 83-88251-10-4 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 21.09.2000 14:30 Data wytworzenia: 21.09.2000 14:30 Data modyfikacji: 13.01.2017 13:38
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera
Publikacje powiązane: