Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 1997-1998
Autor: Włodzimierz Dzierżanowski, Mieczysław Bąk, Krzysztof Berger, Józef Chmiel, Beata Cywińska–Stachowicz, Andrzej Dziurdzik, Maciej Grabowski, Krystyna Gurbiel, Waldemar Kamiński, Barbara Kaśnikowska, Tomasz Kiliański, Przemysław Kulawczuk, Natalia Letki, Łuk

Z przyjemnością przekazujemy Państwu trzecią edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Celem Raportu jest przedstawienie danych, analiz i informacji o różnych aspektach funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1997-1998 oraz stanu przygotowań sektora MSP do integracji z Unią Europejską.

Coroczne Raporty o stanie sektora MSP umożliwiają obserwację trendów rozwojowych w obrębie sektora. Liczymy, że pomoże to w identyfikacji i wyeliminowaniu zjawisk oraz procesów niekorzystnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którego rola w rozwoju gospodarki Polski zwiększa się z roku na rok. Obserwacja roli sektora MSP w gospodarkach państw członkowskich Unii Europejskiej skłania do twierdzenia, że wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej znaczenie małych i średnich firm zapewne jeszcze wzrośnie.

Tegoroczny Raport został przygotowany przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw we współpracy z programem GEMINI - Small Business Project, finansowanym przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID) oraz Fundację im. Friedricha Eberta. Wśród autorów są specjaliści z zakresu ekonomii, prawa, finansów i socjologii oraz praktycy bezpośrednio zaangażowani w działalność na rzecz sektora MSP.
 

Spis treści

1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach 1997-1998
2. Stan sektora MSP w 1997 roku. Trendy rozwojowe w latach 1993–1997
3. Rola MSP w handlu zagranicznym
4. Wpływ integracji europejskiej na sektor MSP
5. Przedsiębiorcy o integracji z Unią Europejską
6. Polityka wobec MSP
7. Środowisko prawne funkcjonowania MSP w 1998 r.
8. Otoczenie biznesu
9. Bariery rozwoju MSP
10. Rekomendacje

Rok wydania: 1999 ISBN: 83-910601-3-6 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 13.08.1999 14:43 Data wytworzenia: 13.08.1999 14:43 Data modyfikacji: 13.01.2017 13:50
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera
Publikacje powiązane: