Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 1996-1997
Autor: Michał Kubisz, Mieczysław Bąk, Krzysztof Berger, Magdalena Borysewicz, Józef Chmiel, Dariusz Chrzanowski, Włodzimierz Dzierżanowski, Grażyna Gęsicka, Ewa Jaźwińska-Motylska, Tomasz Kiliański, Przemysław Kulawczuk, Tadeusz Korobkow, Leszek Zienkowski, Ceza

Z przyjemnością przekazujemy Państwu kolejną edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Tegoroczny Raport stanowi kontynuację przedsięwzięcia rozpoczętego w roku 1996. Celem Raportu jest przedstawienie danych, analiz i informacji o różnych aspektach funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1996-1997 oraz porównanie sytuacji MSP w 1997 r. ze stanem w latach wcześniejszych.

Raport został przygotowany przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw we współpracy z programem GEMINI - Smali Business, finansowanym przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Wśród jego autorów oraz współtworzących Raport konsultantów znaleźli się specjaliści z zakresu ekonomii, prawa, finansów i socjologii oraz praktycy bezpośrednio zaangażowani w działalność na rzecz sektora MSP.

Systematyczna analiza trendów rozwojowych sektora MSP jest niezbędnym składnikiem badań nad gospodarką kraju. Począwszy od 1989 roku sukcesywnie zwiększa się znaczenie małych i średnich firm dla rozwoju gospodarki Polski, a wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej znaczenie to zapewne jeszcze wzrośnie. Seria corocznych Raportów o stanie sektora MSP będzie pomocna w obserwacji sytuacji i trendów rozwojowych w obrębie sektora. Liczymy także na to, że pomoże w identyfikacji i wyeliminowaniu zjawisk i procesów niekorzystnych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Spis treści

1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach 1996-1997
2. Stan sektora MSP w 1996 roku
3. Przedsiębiorcy jako grupa społeczna
4. Instrumenty finansowania MSP w latach 1995-1997
5. Polityka wobec MSP
6. Zmiany prawne wprowadzone w 1997 r., istotne dla prowadzenia działalności gospodarczej
7. Otoczenie biznesu
8. Wnioski i rekomendacje

Rok wydania: 1998 ISBN: 83-909049-1-8 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 13.10.1998 15:08 Data wytworzenia: 13.10.1998 15:08 Data modyfikacji: 13.01.2017 14:08
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera
Publikacje powiązane: