Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 1995-1996
Autor: Grażyna Gęsicka, Mirosława Płyta, Krzysztof Berger, Józef Chmiel, Bogdan Cichomski, Beata Cywińska, Włodzimierz Dzierżanowski, Maciej Grabowski, Natalia Letki, Zofia Pawłowska, Adam Saffer, Małgorzata Skrzek-Lubasińska, Justyna Sosnowska, Aleksander Surde

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jest to pierwsza publikacja w Polsce, przedstawiająca tak obszerny zestaw danych i analiz dotyczących różnych aspektów funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w naszym kraju. Raport został przygotowany przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw we współpracy z programem GEMINI - PEDS, finansowanym przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID), przy wykorzystaniu badań prowadzonych przez szerokie grono specjalistów.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest już obecnie jednym z podstawowych elementów polskiej gospodarki. Wraz ze zmniejszaniem dystansu dzielącego nas od państw o rozwiniętej gospodarce rynkowej jego rola będzie wzrastać. Analiza stanu i trendów rozwojowych tego sektora jest więc niezbędnym składnikiem badań nad gospodarką kraju. Jest ona tym bardziej ważna, że dobra znajomość problematyki MSP jest niezbędna dla kształtowania skutecznej polityki wobec tego sektora.

Rok bieżący zaś jest rokiem, w którym kończy się realizacja bieżącego programu polityki rządu wobec sektora MSP i w którym opracowany zostanie kolejny taki program na lata następne. Liczymy, że Raport będzie pomocny w przygotowywaniu tego dokumentu. Mamy również nadzieję, że okaże się on interesującym i ważnym źródłem informacji dla wszystkich, którzy z racji swoich obowiązków zawodowych oraz funkcji publicznych są zainteresowani sytuacją polskich małych i średnich przedsiębiorstw w połowie lat dziewięćdziesiątych. Raport odzwierciedla stan wiedzy o sektorze MSP dostępnej w początku 1997 roku.

Spis treści

1 . Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w 1995 r .
2. Bariery rozwoju przedsiębiorczości w latach 1995-1996
3. Polityka wobec MSP
4. Zmiany prawne wprowadzone w latach 1995 i 1996 wpływające na prowadzenie działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa
5. Organizacje reprezentujące przedsiębiorców
6. Otoczenie biznesu
7. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
8. Wnioski i rekomendacje

Rok wydania: 1997 ISBN: 83-904677-4-7 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 12.12.1997 15:17 Data wytworzenia: 12.12.1997 15:17 Data modyfikacji: 13.01.2017 15:25
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera
Publikacje powiązane: