Innowacyjność 2010
Autor: Aneta Wilmańska, Paulina Zadura-Lichota

Wzorem poprzednich edycji Raport Innowacyjność 2010 zawiera prezentację stanu innowacyjności polskich przedsiębiorstw w zakresie opracowywania i wdrażania innowacji, a także ich pochodzenia i finansowania, opartą na danych Głównego Urzędu Statystycznego i Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat oraz część ekspercką. W tegorocznym wydaniu Raportu część ekspercka poświęcona została tematowi kulturowych i społecznych uwarunkowań innowacyjności i konkurencyjności firm, w tym relacji, zaufaniu i dobrym miejscom pracy, a także edukacji dla innowacyjności i potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw. Przedmiotem rozważań jest również znaczenie współpracy w zakresie innowacji oraz działalności B+R.

Zadaniem Raportu Innowacyjność 2010 jest przedstawienie obrazu innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, który stanowiłby inspirację i wartościowy wkład w dyskusję na temat determinant i barier rozwoju przedsiębiorstw. Zachęcamy do kontaktu i dzielenia się z nami swoimi sugestiami, tak aby kolejne edycje Raportu obejmowały najważniejsze dla Państwa zagadnienia i stanowiły inspirację do przemyśleń.


Spis treści

Część I. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce
Część II. Społeczny wymiar innowacyjności

Rok wydania: 2010 ISBN: 978-83-7633-025-9 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 13.05.2010 18:38 Data wytworzenia: 13.05.2010 18:38 Data modyfikacji: 13.01.2017 15:40
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera