Innowacyjność 2008 - Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty
Autor: Aleksander Żołnierski, Krzysztof Biernat, Agnieszka Haber, Andrzej Jasiński, Piotr Klimczak, Aleksandra Laskowska-Rutkowska, Stanisław Łobejko, Beata Mazurek-Kucharska, Jacek Pokorski, Elżbieta Wojnicka, Agnieszka Wojtczuk-Turek

Z przyjemnością oddajemy do Państwa rąk kolejną edycję raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na temat innowacyjności. Wielkie zainteresowanie, z jaką spotkał się Raport Innowacyjność 2006 pozwala nam mieć nadzieję, że i tym razem liczyć możemy na Państwa przychylny odbiór.

Układ treści Raportu Innowacyjność 2008 uwzględnia wszystkie najważniejsze uwagi, które otrzymaliśmy od czytelników jego pierwszej edycji. Niezwykle różnorodna tematyka zagadnień związanych z innowacyjnością była podstawą decyzji o wyborze tematów do bieżącej edycji. W założeniu Raport Innowacyjność 2008 – powinien być rozwinięciem i uzupełnieniem rozpoczętego przed dwoma laty przeglądu najważniejszych – z punktu widzenia sektora MSP – zagadnień związanych z innowacyjnością, konkurencyjnością i zarządzaniem nowoczesnym przedsiębiorstwem XXI wieku.

Mamy nadzieję, że przygotowany dla Państwa raport zostanie przyjęty z takim samym zainteresowaniem jak jego pierwsza edycja. Mamy też nadzieję, że poruszane w nim zagadnienia będą ciekawą lekturą zarówno dla praktyków-przedsiębiorców, jak i odbiorców zajmujących się kwestiami innowacyjności z punktu widzenia świata nauki czy polityki.


Spis treści

1. Procesy innowacyjne w sektorze MSP w Polsce i regionach
2. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie sieciowym
3. Badania nad procesami transformacji wyników prac badawczo-rozwojowych w innowacje
4. Społeczne determinanty innowacyjności przedsiębiorstw  
5. Wpływ projektów doradczych i inwestycyjnych, finansowanych z funduszy strukturalnych w Polsce, na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw
6. Innowacyjność w ochronie środowiska

Rok wydania: 2008 ISBN: 978-83-60009-82-6 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 13.12.2008 15:46 Data wytworzenia: 13.12.2008 15:46 Data modyfikacji: 13.01.2017 15:48
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera