GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2013
Autor: Anna Tarnawa, Paulina Zadura-Lichota, Przemysław Zbierowski, Melania Nieć

GEM to największy międzynarodowy projekt badawczy w obszarze przedsiębiorczości. W 2013 r. w badaniach uczestniczyło ponad 197 tys. osób dorosłych i 3,8 tys. ekspertów z ponad 70 krajów, reprezentujących wszystkie regiony świata i jednocześnie wszystkie poziomy rozwoju gospodarczego. Razem stanowią one ponad 75% ludności świata i 90% światowego PKB. Raport Global Entrepreneurship Monitor - Polska przedstawia obraz stanu przedsiębiorczości w Polsce na tle innych krajów świata, w tym w szczególności Stanów Zjednoczonych oraz państw z Europy w 2013 roku. Pokazuje także zmiany jakie zaszły w pro-przedsiębiorczych postawach Polaków w ostatnich trzech latach. Tematem wyróżniającym tegoroczny Raport jest well-being czyli jakość życia przedsiębiorców. Przyjrzeliśmy się tutaj, jak prezentują się przedsiębiorcy w Polsce względem innych krajów świata oraz innych grup społecznych. Analizowaliśmy także czynniki, które powiązane są z jakością życia przedsiębiorców w Polsce, m.in. wiek, płeć, wykształcenie, wielkość gospodarstwa domowego czy sektor prowadzenia działalności gospodarczej.

Dane i wnioski prezentowane w Raporcie pozwalają nakreślić obraz przedsiębiorczości w Polsce i warunków do jej rozwoju w odniesieniu do innych krajów świata. Dzięki tej wiedzy, tak jak ma to miejsce w innych krajach biorących udział w projekcie GEM, możliwe jest tworzenie polityki przedsiębiorczości, stanowiącej odpowiedź na konkretne wyzwania mające miejsce w naszym kraju.


Spis treści

1. O badaniu GEM

2. Wyniki badania populacji dorosłych − APS

3. Uwarunkowania przedsiębiorczości – wyniki badania krajowych ekspertów przedsiębiorczości (NES)

4. Well-being, czyli jakość życia przedsiębiorców w porównaniu międzynarodowym

 

 

Rok wydania: 2014 ISBN: 978-83-7633-257-4 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 30.12.2014 14:03 Data wytworzenia: 30.12.2014 14:03 Data modyfikacji: 05.01.2017 15:03
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk