Ewaluacja polityki klastrowej Kraju Basków. Postklastrowa polityka innowacji
Autor: Cristina Aragón, Mari Jose Aranguren, Cristina Iturrioz

Ewaluacja polityki klastrowej Kraju Basków to interesująca publikacja, która może być źródłem wiedzy dla wszystkich zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki klastrowej w Polsce.

Książka jest efektem prac prowadzonych w ramach programu „Klastry a małe i średnie firmy”,prowadzonego od dziesięciu lat na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Przedsiębiorczości Uniwersytetu w Deusto. W ostatnich latach mocno zmienia się nasze rozumienie istoty klastrów i ich funkcjonowania. Publikacja Postklastrowa polityka innowacji prezentuje nowe koncepcje zależności między klastrami a ich otoczeniem oraz samego procesu zarządzania tymi specyficznymi organizacjami, takie jak metoda Analizy Sieci Wartości czy orkiestracja biznesowa.


Spis treści

1. Polityka klastrowa w Kraju Basków: wyzwania dla ewaluacji

2. Ewaluacja faz rozwoju polityki klastrowej Kraju Basków

3. Ewaluacja skuteczności polityki klastrowej Kraju Basków: analiza porównawcza Stowarzyszenia Klastra Telekomunikacji Kraju Basków (Gaia) i Stowarzyszenia Klastra Papieru (ACP)

4. Ewaluacja skuteczności polityki klastrowej w Kraju Basków: budowa modelu ewaluacji

5. Ewaluacja partycypacyjna: wyniki badania fokusowego polityki klastrowej Kraju Basków

6. Wnioski i wyzwania na przyszłość

 

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-172-0 Rodzaj: Ewaluacja
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Klastry
Data publikacji: 14.07.2011 21:02 Data wytworzenia: 14.07.2011 21:02 Data modyfikacji: 21.01.2017 21:46
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk