Foresight kadr nowoczesnej gospodarki
Autor: Krzysztof Matusiak, Jacek Kuciński, Agnieszka Gryzik

Publikacja jest wynikiem prac badawczych i eksperckich przeprowadzonych w okresie listopad 2008 – kwiecień 2009, metodą foresight, w ramach projektu własnego PARP pt. „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki”. Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej zaprezentowano kwestie dotyczące mechanizmów globalizacji oraz kierunków i uwarunkowań rozwoju rynków pracy. W drugiej części przedstawiono propozycje trzech scenariuszy rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki. W ostatniej części zaprezentowane zostały wyniki syntetycznych analiz dotyczących kadr przyszłości, świadomości partnerów rynku pracy oraz rodzajów szkoleń kształtujących kompetencje kadr przyszłości. Raport zawiera rekomendacje związane z realizacją dwóch scenariuszy rozwoju gospodarki i kadr w Polsce. Przedstawiona publikacja jest kierowana do wszystkich zainteresowanych rynkiem pracy i kształceniem kadr.


Spis treści

Część I Uwarunkowania rozwoju rynków pracy
1. Globalizacja a przewidywane kierunki rozwoju gospodarki narodowej
2. Tendencje zatrudnienia i rozwoju rynków pracy w Polsce i na świecie
3. Dualny rynek pracy
4. Czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne wpływające na popyt i podaż kadr w przyszłości (analiza PEST )

Część II Budowa scenariuszy foresightu kadr nowoczesnej gospodarki
1. Metodyka realizacji projektu
2. Założenia do scenariuszy na podstawie Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”
3. Scenariusz „Skoku cywilizacyjnego”
4. Scenariusz „Twardych dostosowań”
5. Scenariusz „Słabnącego rozwoju”

Część III Kierunki rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki
1. Kadry Przyszłości
2. Kadry dla wybranych sektorów gospodarki w kontekście zaproponowanych scenariuszy rozwoju
3. Szanse i zagrożenia determinujące rozwój pożądanych kwalifikacji
4. Wyzwania wobec uczestników rynku pracy
5. Rozwój szkoleń kształtujących kompetencje kadr przyszłości

Rekomendacje

Rok wydania: 2009 ISBN: 978-83-7633-048-8 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Kapitał ludzki
Data publikacji: 16.11.2009 11:41 Data wytworzenia: 16.11.2009 11:41 Data modyfikacji: 16.01.2017 11:43
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera