Polityki klastrowe w Europie - przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie
Autor: Susana Borras, Dimitrios Tsagdis

Polityka klastrowa to zagadnienie, którego znaczenie stale rośnie i któremu poświęca się coraz więcej uwagi. Przyczyniło się do tego rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej i Wschodniej oraz będące jego rezultatem wyzwolenie dynamicznych procesów dostosowawczych (np. w postaci przemieszczania się siły roboczej czy przenoszenia firm), które wywierają wpływ na istniejące i powstające klastry. Nowa sytuacja rodzi zapotrzebowanie na kompendia poświęcone polityce klastrowej w Europie, dlatego też Autorzy niniejszej książki starają się odpowiedzieć na najistotniejsze pytania z tego zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem polityki ukierunkowanej na dynamikę klastra.


Spis treści

1. Polityka klastrowa w Europie: rządzenie i uczenie się

2. Metodologia

3. Polityka klastrowa w Niemczech

4. Polityka klastrowa w Wielkiej Brytanii

5. Polityka klastrowa we Włoszech

6. Polityka klastrowa w Słowenii

7. Polityka klastrowa w Republice Czeskiej

8. Polityka klastrowa w Rumunii

9. Analiza porównawcza i wniosk

Rok wydania: 2011 ISBN: : 978-83-7633-168- Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Klastry
Data publikacji: 23.08.2011 12:42 Data wytworzenia: 23.08.2011 12:42 Data modyfikacji: 16.01.2017 11:44
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk