Raport ze studiów przypadku PPP
Autor: Irena Herbst, Aleksandra Jadach-Sepioło

Prezentowany Raport pn. Raport studiów przypadku PPP jest efektem badania pn. Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3. W raporcie znajduje się 17 opisów przedsięwzięć PPP realizowanych aktualnie w Polsce z uwzględnieniem ich najważniejszych aspektów, takich jak: szczegółowy zakres zadania powierzonego stronie prywatnej, podział zadań i ryzyk pomiędzy stronami współpracy czy
model prawny realizacji projektu.

Raport zawiera także przygotowaną w przystępny i usystematyzowany sposób informację dotyczącą procedury wyboru partnera prywatnego/koncesjonariusza i szczegóły dotyczące finansowania przedsięwzięcia PPP. Zakres branżowy omówionych projektów jest szeroki, zatem każdy zainteresowany będzie mógł znaleźć w nim ciekawe wzory do naśladowania lub inspiracje do własnych samodzielnych i efektywnych działań.


Spis treści

1. Wproadzenie

2. Nota metodologiczna

3. Opis poszczególnych przypadków

4. Wnioski

5. Spis tabel, schematów i wykresów

6. Bibliografia

 

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: PPP
Data publikacji: 19.04.2012 12:47 Data wytworzenia: 19.04.2012 12:47 Data modyfikacji: 16.01.2017 11:57
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk