Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP
Autor: Irena Herbst, Aleksandra Jadach-Sepioło

Raport jest efektem badania pn. Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3.

Celem  badania było dokonanie analizy stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP w obszarach zadań w szczególności wymienionych w art. 7 ust.1 Ustawy o samorządzie gminnym, art. 4 ust. 1 Ustawy o samorządzie powiatowym i art. 14 ust. 1 Ustawy o samorządzie województwa oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących zmian w prawie obowiązującym, aby umożliwić rozwój projektów PPP w Polsce.

Przeprowadzone badanie jakościowe stworzyło obraz obecnego stanu prawnego, co dało podstawę do zdiagnozowania problemów i trudności o charakterze formalno-prawnym, które wiążą się z realizacją projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Okres objęty Raportem to czas od pojawienia się w Polsce nowoczesnego sposobu realizacji zadań publicznych przy współpracy z sektorem prywatnym (2005 r.) do końca 3 kwartału 2011 r.

 


Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Cele badania, zagadnienia badawcze

3. Zastosowana metodologia

4. Wyniki przeprowadzonych badań

 

 

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: PPP
Data publikacji: 07.08.2012 12:59 Data wytworzenia: 07.08.2012 12:59 Data modyfikacji: 16.01.2017 12:07
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk