Perspektywy rozwoju MSP wysokich technologii w Polsce do 2020 roku
Autor: Elżbieta Wojnicka, Piotr Klimczak, Magdalena Wojnicka, Jakub Dąbkowski

W ekspertyzie dokonuje się oceny perspektyw rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce na podstawie diagnozy stanu obecnego, odniesienia do historii rozwoju wysokich technologii w innych państwach przy założeniu, że w Polsce istnieją opóźnienia w tym zakresie, więc ścieżka rozwoju high-techu w Polsce pod względem ilościowym i organizacyjnym może czerpać z czynników rozwoju sektora w państwach zaawansowanych w tym zakresie.

Ponadto uwzględnia się trendy światowe i krajowe w rozwoju technologii, które mogą spowodować pojawienie się nowych branż i produktów wysoko technologicznych. W analizie wzięte są pod uwagę zarówno przemysłowe, jak i usługowe przedsiębiorstwa wysokotechnologiczne, a także zależność małych i średnich firm od dużych oraz takie segmenty przedsiębiorczości high-tech jak przedsiębiorczość akademicka.

W analizie uwzględnia się też powiązanie rozwoju sektora high-tech z występowaniem odpowiedniej infrastruktury wsparcia. Zmienne z diagnozy są sklasyfikowane jako mocne i słabe strony sektora oraz szanse i zagrożenia. W rezultacie sformułowane są 4 scenariusze rozwoju - scenariusz doganiania, scenariusz stagnacji oraz scenariusz negatywny - cofania się i scenariusz istotnej transformacji (przełomu).


Spis treści

1. Definicja sektora high-tech
2. Kierunki transformacji sektora high-tech
3. Uwarunkowania rozwoju wysokich technologii
4. Zakres i dynamika sektora high-tech
5. Problemy rozwoju wybranych branż high-tech w Polsce
6. Wnioski

Rok wydania: 2006 ISBN: 83-60009-30-9 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Nowe technologie
Data publikacji: 26.06.2006 15:49 Data wytworzenia: 26.06.2006 15:49 Data modyfikacji: 27.02.2017 12:25
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk