Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2012–2013
Autor: Jacek Łapiński, Melania Nieć, Anna Nikowska

Motywem przewodnim siedemnastej edycji Raportu jest człowiek - najlepsza inwestycja. Tej kwestii poświęcona została ekspercka część Raportu, w której prezentowane są opracowania nt. rozwoju kapitału ludzkiego przez wiedzę, działanie oraz możliwości z perspektywy pracownika czy mentoringu, gdzie znajdą Państwo odpowiedź na pytanie czy jest to chwilowa moda czy trwały trend w obszarze aktywności polskich przedsiębiorstw oraz zapoznają się z wynikami badań zrealizowanych przez PARP w tym obszarze. Kolejny rozdział dostarcza wiedzy nt. uwarunkowań kulturowych działalności przedsiębiorstw w Polsce oraz kultury organizacyjnej w małych i średnich firmach. Część ekspercką zamyka temat lokalnych sieci przedsiębiorców oraz chęci do współpracy, dzielenia się wiedzą i nawiązywania relacji z otoczeniem, w tym z lokalną administracją.

Pierwsza część Raportu to obraz sytuacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw stworzony na podstawie danych statystycznych m.in. GUS, ZUS, Eurostatu i SBA Fact Sheet.


Spis treści

Część I. Statystyczny obraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013

Rozdział 1. Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce w 2013 roku

Rozdział 2. Działalność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów UE

Rozdział 3. Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce w latach 2012–2013

Rozdział 4. Charakterystyka przedsiębiorców w Polsce na podstawie danych Labour Force Survey

Rozdział 5. Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Wskaźnik syntetyczny

Rozdział 6. Przedsiębiorcy o sobie – ocena sytuacji gospodarczej i kondycji firm w 2013 r.

Część II. Człowiek – najlepsza inwestycja. Kompetencje przyszłości i narzędzia służące ich rozwojowi

Rozdział 7. Rozwój kapitału ludzkiego – wiedza, działanie, możliwości z perspektywy pracownika Rozdział

Rozdział 8. Mentoring – chwilowa moda czy trwały trend w obszarze aktywności polskich przedsiębiorstw?

Rozdział 9. Kultura organizacyjna przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce

Rozdział 10. Lokalne sieci przedsiębiorców

Załączniki – Tabele zawierające dane statystyczne nt. przedsiębiorstw w Polsce oraz symbole sekcji wg PKD 2007

Profile regionalne

Rok wydania: 2014 ISBN: 978-83-7633-285-7 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 31.12.2014 16:19 Data wytworzenia: 31.12.2014 16:19 Data modyfikacji: 13.01.2017 10:51
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk
Publikacje powiązane: