II szansa dla przedsiębiorców
Autor: Anna Kowalewska, Tomasz Krynicki, Piotr Zimmerman, Jacek Szut

Wyniki najnowszych badań i analiz PARP na temat przyczyn upadłości polskich małych i średnich przedsiębiorstw wskazują, że zarówno w opinii społeczeństwa jak i samych przedsiębiorców a także ekspertów, przedsiębiorcy, którzy doświadczyli porażki w biznesie są co najmniej współwinni takiej sytuacji.

Obciążają ich głównie błędy w zarządzaniu oraz brak przewidywania, a także ignorancja prawna. Część respondentów przypisuje im także pobudki nieetyczne i chęć „wyreżyserowania” upadłości firmy. Wyniki badań pokazały także, że przedsiębiorcy w kryzysie oraz w upadłości są społecznie napiętnowani ,więc w sytuacji zagrożenia próbują radzić sobie sami.

Mimo takiego zasadniczo negatywnego nastawienia społecznego do kwestii upadłości respondenci deklarują jednocześnie dość wysokie poparcie dla idei II szansy. Zgodę na ewentualną pomoc takim przedsiębiorcom warunkują jednak etycznym postępowaniem przedsiębiorcy w sytuacji zagrożenia upadłością i upadłości. Wsparcie to powinno przybierać postać przede wszystkim szkoleń i doradztwa ( w tym prawnego) a także wsparcia psychologicznego i finansowego (na zasadzie zwrotnej).


Spis treści

1. Streszczenie raportu
2. Summary
3. Kontekst badania
4. Informacje o badaniu
5. Regulacje prawne w obszarze prawa upadłościowego i naprawczego
6. Szczegółowy opiso wyników badania
7. Rekomendacje
8. Bibliografia

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-192-8 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 14.01.2011 15:39 Data wytworzenia: 14.01.2011 15:39 Data modyfikacji: 16.01.2017 15:47
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera