Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu
Autor: Witold Orłowski, Renata Pasternak, Karolina Flaht, Dorota Szubert

Celem badania było rozpoznanie postaw, wiedzy i planów przedsiębiorców sektora MSP w odniesieniu do zarządzania strategicznego i procesów inwestycyjnych w firmie, z uwzględnieniem obecnej sytuacji gospodarczej.
W badaniu skoncentrowano się przede wszystkim na poznaniu i określeniu:

  • sposobów funkcjonowania przedsiębiorstw w sytuacji kryzysu gospodarczego,
  • strategii przedsiębiorstw z sektora MSP,
  • potrzeb przedsiębiorstw w zakresie wiedzy i zasobów ludzkich w czasie kryzysu,
  • strategii finansowania przedsiębiorstw w czasie kryzysu,
  • oczekiwań przedsiębiorców wobec roli państwa i instytucji

Realizacja projektu miała dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy sektor MSP jest w stanie samodzielnie przezwyciężyć problemy wynikające z kryzysu, czy i w jakich dziedzinach potrzebna jest do tego pomoc zewnętrzna oraz w jaki sposób można wykorzystać kryzys do poprawy funkcjonowania firm z tego sektora.


Spis treści

1. Wyniki badania empirycznego. Wprowadzenie
2. Bieżące funkcjonowanie firmy
3. Strategie przedsiębiorstw
4. Zasoby finansowe firmy
5. Wsparcie firmy
6. Zasoby ludzkie w firmie
7. Postawy wobec prowadzenia firmy
8. Charakterystyka firmy i jej pracowników
9. Segmentacja przedsiębiorstw MSP
10. Wnioski i rekomendacje

Rok wydania: 2010 ISBN: 978-83-7633-005-1 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 16.11.2010 15:55 Data wytworzenia: 16.11.2010 15:55 Data modyfikacji: 16.01.2017 15:56
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera