Przedsiębiorczość kobiet w Polsce
Autor: Bożenna Balcerzak-Paradowska, Marek Bednarski, Dorota Głogosz, Przemysław Kusztelak, Anna Ruzik-Sierdzińska, Joanna Mirosław

Wyniki najnowszego badania PARP nt. przedsiębiorczości kobiet w Polsce wskazują, że nie ma przedsiębiorczości „kobiecej” i „męskiej”. Wszyscy właściciele małych i średnich przedsiębiorstw mają podobne nadzieje, oczekiwania i obawy. Pozostaje tylko jeden, za to bardzo istotny czynnik pogarszający pozycję kobiety prowadzącej firmę względem mężczyzny – to obciążenie obowiązkami opiekuńczymi wobec dzieci, szczególnie małych.

Powoli zmieniają się normy kulturowe, według których przedsiębiorczość ma formę męską. Kolejne pokolenie kobiet wykazuje dużą otwartość na zmiany i skłonność do ryzyka. Podobnie jak mężczyźni, kobiety cenią sobie takie cechy sprzyjające przedsiębiorczości jak pracowitość i cierpliwość oraz kreatywność i innowacyjność – wyznaczniki współczesnego podejścia do prowadzenia biznesu. Kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni i choć częściej wybierają kierunki nie-techniczne, wiedza kobiet o przedsiębiorczości powoli zrównuje się z wiedzą mężczyzn. Następują też stopniowo zmiany w modelu rodziny na rzecz partnerstwa.


Spis treści

Rozdział I. Przedsiębiorczość kobiet w świetle dotychczasowych badań
Rozdział II. Cel, hipotezy badawcze   i  metody ich weryfikacji
Rozdział III. Bariery  i  determinanty  przedsiębiorczości  kobiet  w  Polsce.  Wyniki  badań  empirycznych
Rozdział IV. Prowadzenie  działalności  gospodarczej  a  życie  rodzinne 

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-188-1 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 16.12.2011 16:47 Data wytworzenia: 16.12.2011 16:47 Data modyfikacji: 16.01.2017 16:51
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera