Przedsiębiorczość akademicka w Polsce
Autor: Grzegorz Banerski, Agnieszka Gryzik, Krzysztof Matusiak, Marzena Mażewska, Edward Stawasz

Publikacja jest wynikiem prac badawczych i analitycznych przeprowadzonych w okresie luty – kwiecień 2009 w ramach projektu własnego PARP  pt. Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin – off, spin – out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi.

Celem badania było wskazanie szczegółowej tematyki szkoleń wspierających rozwój firm typu spin – off, spin – out oraz uzyskanie rekomendacji w zakresie najlepszych metod wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w Polsce.
Badanie służyło także określeniu skali zainteresowania prowadzeniem firm typu spin – off, spin – out oraz diagnozie barier prowadzenia firm odpryskowych.


Spis treści

1. Kierunki dyskusji nad przedsiębiorczością akademicką w Polsce i na świecie
2. Przedsiębiorczość Polaków i przedsiębiorczość akademicka
3. Uwarunkowania tworzenia firm odpryskowych (spin-off, spin-out) w świetle badań empirycznych
4. Rola uczelni we wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej
5. Diagnoza zapotrzebowania i szkolenia służące rozwojowi  przedsiębiorczości akademickiej
6. Ocena możliwości aktywizacji przedsiębiorczości akademickiej

Rok wydania: 2009 ISBN: 978-83-7633-032-7 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 16.11.2009 16:55 Data wytworzenia: 16.11.2009 16:55 Data modyfikacji: 16.01.2017 16:57
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera