Benchmarking klastrów w Polsce - 2012
Autor: Joanna Hołub-Iwan, Katarzyna Cheba, Łukasz Wielec, Paweł Gałecki, Julita Pawłowska, Bogusław Bembenek

Badanie benchmarkingowe klastrów przeprowadzone w 2012 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest drugą edycją badania klastrów w Polsce; pierwsza odbyła się w 2010 roku. W niniejszej edycji dokonano diagnozy obecnego stanu rozwoju klastrów, określono tendencje zmian zachodzących w polskich klastrach oraz wypracowano rekomendacje do doskonalenia zarządzania zarówno instytucjami zarządzającymi klastrami, jak i podmiotami w klastrach. Są one skierowane do koordynatorów i członków klastrów, przedstawicieli jednostek naukowych oraz władz na poziomie kraju i regionów. Zapraszamy do lektury.


Spis treści

1. Metodyka benchmarkingu klastrów

2. Charakterystyka i tendencje rozwojowe klastrów w Polsce

3. Procesy w klastrach

4. Zasoby klastrów

5. Wyniki klastra

6. Potencjał wzrostu klastrów

7. Wnioski i rekomendacje

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7633-151-5 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Klastry
Data publikacji: 12.12.2012 11:28 Data wytworzenia: 12.12.2012 11:28 Data modyfikacji: 04.01.2017 11:50
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera