Jak wykorzystać design w biznesie
Autor: Magdalena Lubińska, Aleksandra Więcka

Wzornictwo (design) jest narzędziem innowacji odpowiadającym na wyzwania współczesności, związane ze zmieniającymi się uwarunkowaniami gospodarczymi, politycznymi, ekonomicznymi i społecznymi. Jest działalnością wymagającą interdyscyplinarnego zaangażowania, zogniskowanego na znalezienie optymalnych rozwiązań i odpowiedzi na potrzeby ludzi i środowiska, w którym żyją.

Zgodnie z definicją przyjętą przez International Council of Societies of Industrial Design, design stanowi główny czynnik innowacyjnego procesu humanizowania technologii, jak i wymiany kulturalnej i gospodarczej. Wizja Komisji Europejskiej zakłada, że do roku 2020 design powinien być w pełni rozpoznawalnym i uznawanym elementem polityki innowacji w Europie, zarówno na poziomie wspólnotowym, jak i krajowym czy regionalnym.

Zachęcamy do zapoznania się z e-bookiem, który odpowiada na pytanie: czym jest design i jaki może mieć wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.


Spis treści

1. Design: narzędzie strategicznej zmiany w biznesie

2. Definicja designu i jego rola w biznesie

3. Co to jest service design i dlaczego warto projektować usługi?

4. Design jako narzędzie innowacji

5. Audyt i strategia wzornicza

6. Zyski z designu

Rok wydania: 2015 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Design
Data publikacji: 16.09.2015 22:58 Data wytworzenia: 16.09.2015 22:58 Data modyfikacji: 23.02.2017 17:17
Modyfikujący: Paulina Jaworska Udostępniający: Paulina Jaworska Autor dokumentu: Paulina Jaworska