Wykształcenie pracowników, a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw
Autor: Bogusław Plawgo, Janusz Kornecki

Zagadnienie czynników konkurencyjności i sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) należy rozpatrywać w kontekście najnowszych tendencji zarówno w strukturze gospodarki światowej, jak i nowych osiągnięć w sferze praktyki zarządzania. Taką właściwą perspektywę tworzy dostrzeżenie nowego etapu rozwoju współczesnej gospodarki, określanego jako gospodarka oparta na wiedzy. W myśl koncepcji gospodarki opartej na wiedzy to już nie tyle kapitał finansowy, ale raczej wiedza i ciągłe innowacje stają się decydującymi czynnikami sukcesu. W związku z tym pojawia się problem, na ile polskie MSP wykorzystują kwalifikacje i kompetencje pracowników w kształtowaniu swojej innowacyjności i konkurencyjności oraz jakie działania należy podejmować, aby sprzyjać większemu wykorzystywaniu kluczowego czynnika rozwoju, jakim jest wiedza. Problematyki tej dotyczy raport przygotowany na podstawie badania „Wykształcenie pracowników, a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw”. Został on zrealizowany przez firmy PSDB grupa WYG i Quality Watch na zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


Spis treści

Rozdział 1. Wprowadzenie
Rozdział 2. Metodologia badania
Rozdział 3. Rola wykształcenia i kompetencji pracowników w budowaniu potencjału innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Rozdział 4. Wyniki badania ilościowego
Rozdział 5. Wnioski i rekomendacje
Rozdział 6. Załączniki

Rok wydania: 2010 ISBN: 978-83-7633-097-6 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 20.05.2010 15:56 Data wytworzenia: 20.05.2010 15:56 Data modyfikacji: 19.01.2017 13:03
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk