Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników
Autor: Piotr Kordel, Janusz Kornecki, Agnieszka Kowalczyk, Krystian Krawczyk, Korneliusz Pylak, Justyna Wiktorowicz

Rzeczywistość społeczna i gospodarcza serwuje nam dostęp do tak dużych zasobów informacji i możliwości rozwoju wiedzy, iż coraz częściej podejmowane są próby okiełznania tego zjawiska i czerpania z niego korzyści. Organizacje, które dostrzegają w tym procesie czynnik własnego rozwoju określane są jako „uczące się”, „ inteligentne”. Z badania przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorstw dowiemy się, że w Polsce takich firm działa nieco ponad 12%.

Z badania wyłania się również obraz organizacji inteligentnej jako świadomej swojej pozycji konkurencyjnej, posiadającej wiedzę o otoczeniu rynkowym, kładącej nacisk na budowanie relacji z podmiotami zewnętrznymi oraz rozwój potencjału kadrowego.

Wyniki badania pokazały, że przedsiębiorstwa inteligentne funkcjonują lepiej od pozostałych firm, są bardziej konkurencyjne, lepiej wykształciły zdolności adaptacyjne, przez co są też bardziej odporne na niepowodzenia rynkowe i zawirowania gospodarki. Kluczowe jest postrzeganie przez nie wiedzy, potencjału ludzkiego jako strategicznego kapitału przedsiębiorstwa. Takie podejście pozwala na otwartość i elastyczność w wymianie wiedzy z otoczeniem bliższym i dalszym, pozwala taką wiedzę wykorzystać w efektywny sposób, zarówno w działaniu bieżącym, operacyjnym, jak i strategicznym.


Spis treści

Rozdział 1. Wprowadzenie
Rozdział 2. Metodologia badania
Rozdział 3. Wyniki badania
Rozdział 4. Wnioski z badań ilościowych
Rozdział 5 Podsumowanie
Rozdział 6. Bibliografia
Rozdział 7. Załączniki

Rok wydania: 2010 ISBN: 978-83-928567-7-1 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 28.04.2010 14:16 Data wytworzenia: 28.04.2010 14:16 Data modyfikacji: 19.01.2017 13:20
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk