Marketing klastra i budowanie jego marki
Autor: Ivan Boesso, Maria Sole D'Orazio, Alessandra Toressan

Publikacja powstała jako jeden z rezultatów projektu międzynarodowego TACTICS, współfinansowanego przez DG Enterprise and Industry KE w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji; jest skierowana przede wszystkim do decydentów kreujących politykę klastrową na szczeblu krajowym i regionalnym (policy makers) oraz do instytucji wdrażających programy wspierające rozwój klastrów. Chociaż z założenia nie miał to być przewodnik wspierający proces budowania marki lub planowania działań marketingowych, to jednak ze względu na jego praktyczny wymiar, przedstawione treści mogą być interesujące dla instytucji zarządzających klastrami i menedżerów klastrów, jak również dla osób odpowiedzialnych za działania związane z promocją regionów.

Podręcznik odpowiada na pytania o korzyści jakie przynosi marketing i branding oraz o wpływ tego rodzaju działań na rozwój klastra i regionu, w którym jest ulokowany.

Publikacja pokazuje na konkretnych przykładach różne strategie budowania marki klastra oraz proces tworzenia strategii marketingowej, jak również zawiera szereg rekomendacji dla instytucji odpowiedzialnych za politykę klastrową w kontekście instrumentów wsparcia tego obszaru aktywności klastra.


Spis treści

1. Dlaczego należy budować markę klastra?

2. Jak nowe trendy w dziedzinie klastrów wpływają na marketing i budowanie marki?

3. Budowanie marki? Marketing? Promocja? Przygotujmy „plac budowy”

4. Przykłady działań w zakresie polityki klastrowej

5. Wnioski i zalecenia

 

Rok wydania: 2014 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Klastry
Data publikacji: 20.11.2014 13:38 Data wytworzenia: 20.11.2014 13:38 Data modyfikacji: 04.01.2017 12:46
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk