Standardy zarządzania instytucjami otoczenia biznesu w Polsce
Autor: Justyna Adamska, Jerzy Bagiński, Jakub Bętkowski, Justyna Cięgotura, Joanna Hołub-Iwan, Bartosz Józefowski, Jacek Kotra, Elżbieta Książek, Karol Lityński, Paweł Lulewicz, Marzenia Mażewska, Jarosław Osiadacz, Wojciech Przybylski, Anna Tórz, Dariusz Trzmie

Celem opracowania jest udostępnienie menedżerom IOB narzędzia wspomagającego doskonalenie procesów zarządczych w ich organizacjach. Materiał dedykujemy w szczególności ośrodkom innowacji, definiowanym jako jeden z trzech typów instytucji otoczenia biznesu, posiadających niezbędne zasoby i potencjał do świadczenia wyspecjalizowanych usług, głównie dla innowacyjnych przedsiębiorców.

38. standardów wraz z uzasadnieniem usystematyzowano w sześciu obszarach, przy czym cztery z nich to kanon zarządzania organizacjami, zaś dwa pozostałe stanowią odzwierciedlenie kluczowych kwestii zarządzania, istotnych z punktu widzenia specyfiki IOB:

  • zarządzanie strategiczne,
  • zarządzanie zasobami,
  • zarządzanie finansami,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • zarządzanie relacjami z otoczeniem,
  • zarządzanie relacjami z klientami.

Prezentacja standardów zarządzania poprzedza część diagnostyczna.


Spis treści

1. Analiza Desk Research

2. Polskie i zagraniczne dobre praktyki w zarządzaniu IOB

3. Propozycja standardów

Rok wydania: 2015 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Klastry
Data publikacji: 03.04.2015 13:49 Data wytworzenia: 03.04.2015 13:49 Data modyfikacji: 04.01.2017 12:51
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera