GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2004
Autor: Krzysztof Bacławski, Maciej Koczerga, Przemysław Zbierowski

Analiza zjawiska, jakim jest przedsiębiorczość nie jest zadaniem ≥łatwym. Wobec różnorodności jej przejawów nie jest możliwe prowadzenie pomiarów w sposób wyczerpujący czy satysfakcjonujący przy zastosowaniu jednej tylko metody. Można mierzyć jedynie poszczególne aspekty tego występującego w rzeczywistości fenomenu. W tym kontekście dużą wartość poznawcząπ wnosi nowatorski projekt badawczy Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Projekt ten, realizowany wspólnie od 1997 roku przez Babson College (Boston) i London Business School, umożliwił po raz pierwszy przeprowadzenie porównania szerokiego spektrum przejawów przedsiębiorczości przy zastosowaniu oryginalnie wypracowanej metodologii. Efektem wysiłków badawczych GEM jest swego rodzaju mapa obrazujπca przedsiębiorczość na świecie. Stwarza ona podstawę do wyciągania wstępnych wniosków na temat przyczyn i konsekwencji zróżnicowania przedsiębiorczości w poszczególnych krajach.


Spis treści

Przedsiębiorczość w Polsce na tle świata
Potencjał przedsiębiorczoúci w społeczeństwie
Uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce w ocenie ekspertów
Wnioski i zalecenia

Rok wydania: 2005ISBN: 1732-3355Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościTematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 23.12.2005 17:38Data wytworzenia: 23.12.2005 17:38Data modyfikacji: 23.01.2017 17:38
Modyfikujący: Karolina StarzykUdostępniający: Karolina StarzykAutor dokumentu: Karolina Starzyk