Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki
Autor: Rafał Drozdowski, Anna Zakrzewska, Katarzyna Puchalska, Michał Morchat, Dorota Mroczkowska

Badanie „Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki” poświęcone było uwarunkowaniom kreatywności jednostki i związkom pomiędzy kreatywnością jednostki a innowacyjnością organizacji (ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw) wchodzących w skład gospodarki oraz – w dalszej perspektywie – konkurencyjnością systemów gospodarczych.

Celem podstawowym badania było określenie założeń systemowych dla działań podnoszących innowacyjność przez wzmacnianie kreatywności jednostki, zaś w szczególności chodziło o:
(1) określenie zależności między kreatywnością jednostki a jej innowacyjnością,
(2) identyfikację innych potencjalnych źródeł innowacyjności jednostki,
(3) określenie czynników wzmacniających bądź ograniczających kreatywność jednostki,
(4) określenie metod oraz narzędzi wspierania kreatywności poprzez wpływanie na relacje łączące jednostkę z jej otoczeniem i innymi jednostkami,
(5) określenie możliwości efektywnego wykorzystania innowacyjności jednostki w systemie społeczno-gospodarczym.


Spis treści

Rozdział 1. Wprowadzenie do kreatywności i innowacyjności
Rozdział 2. Opis celów badania i zidentyfikowanych zagadnień badawczych
Rozdział 3. Opis metod, technik i narzędzi badawczych
Rozdział 4. Główne obszary problemowe związane z badaniem relacji między kreatywnością a innowacyjnością
Rozdział 5. Pojęcie kreatywności w organizacji
Rozdział 6. Diagnoza potencjału oraz skuteczności wzmacniania postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki
Rozdział 7. Prezentacja przykładów dobrych praktyk dotyczących wykorzystania potencjału kreatywnego jednostki w celu rozwoju innowacyjności
Rozdział 8. Podsumowanie i wnioski płynące z badania
Rozdział 9. Rekomendacje
Rozdział 10. Bibliografia
Rozdział 11. Załączniki do raportu

Rok wydania: 2010 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 08.06.2010 19:55 Data wytworzenia: 08.06.2010 19:55 Data modyfikacji: 20.01.2017 17:41
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk