Dobre praktyki zarządzania IOB
Autor: Justyna Adamska, Jerzy Bagiński, Jakub Bętkowski, Justyna Cięgotura, Joanna Hołub-Iwan, Bartosz Józefowski, Jacek Kotra, Elżbieta Książek, Karol Lityński, Paweł Lulewicz, Marzenia Mażewska, Jarosław Osiadacz, Wojciech Przybylski, Anna Tórz, Dariusz Trzmie

W ramach publikacji pokazano 19 wyselekcjonowanych dobrych praktyk krajowych oraz zagranicznych, które miały istotny wpływ na wyznaczenie standardów zarządzania IOB, zaś dla ośrodków mogą być źródłem wielu cennych inspiracji. Każda z dobrych praktyk jest opisana według tego samego wzorca, zawierającego: informację o instytucji, w której zidentyfikowano dobrą praktykę; informację o typie ośrodka innowacji, do którego odnosi się dobra praktyka; opis procesu, elementu zarządzania lub rozwiązania zidentyfikowanego jako dobra praktyka; rezultaty wdrożenia i stosowania dobrej praktyki; ewentualne dodatkowe informacje mogące ułatwić implementację zastosowanych rozwiązań w zarządzaniu innymi ośrodkami innowacji.


Spis treści

1. Dobre praktyki krajowe
1.1. Badanie potrzeb klientów (Fundacja Poszanowania Energii)
1.2. Karta Rozwoju Pracownika w Parku Naukowo-Technologicznym “TECHNOPARK GLIWICE”
1.3. Model stymulujący współpracę IOB z przedsiębiorcami (Toruoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA)
1.4. Opiekunowie firm w InQbatorze PPNT FUAM
1.5. Procedura przyjęcia do InQbatora PPNT FUAM
1.6. Proces wypracowania strategii Krakowskiego Parku Technologicznego
1.7. „Work flow” w procesie komercjalizacji w Dziale Transfer Technologii PPNT
1.8. Zarządzanie infrastrukturą badawczą oraz laboratoriami wspólnymi Zespole Inkubatorów Wysokich Technologii Poznaoskiego Parku Naukowo-Technologicznego
1.9. Udział Technoparku Gliwice we wdrażaniu Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Śląskiego
2. Zagraniczne dobre praktyki
2.1. Code of Conduct –protokół obsługi klienta/partnera dla jednostek otoczenia biznesu
2.2. Formułowanie i wdrażanie nowej strategii rozwoju na przykładzie Lahti Science and Business Park
2.3. Infrastruktura YES! Delft
2.4. Invention Disclosure – zgłoszenie technologii jako narzędzie uruchamiające usługę CTT
2.5. Listserv – zarządzanie wymianą wiedzy pomiędzy kadrą zarządzającą inkubatorami
2.6. Model współpracy inkubatora PoliHUB z Politechniką Mediolańską
2.7. Publikacja sprawozdao rocznych przez TEC Edmonton
2.8. Self-Evaluation Workbook for Business Incubators
2.9. Zarządzanie infrastrukturą – firmy typu start-up vs duże przedsiębiorstwa w parku Adlershof
2.10. GameFounders

Rok wydania: 2015 ISBN: Rodzaj: Dobre praktyki
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Instytucje Otoczenia Biznesu
Data publikacji: 04.04.2015 19:49 Data wytworzenia: 04.04.2015 19:49 Data modyfikacji: 04.01.2017 13:10
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera