(R)ewaluacja - Wiedza w działaniu
Autor: Agnieszka Haber, Karol Olejniczak

Zapraszamy do zapoznania się z X tomem z serii wydawniczej PARP „Ewaluacja”.

Poszukując odpowiedzi na pytanie jak dalej rozwijać ewaluację, by mogła ona lepiej wspierać racjonalność działań publicznych i przyczyniać się do rozwoju gospodarczego Polski wraz z zaproszonymi autorami w tegorocznym tomie podjęliśmy próbę wyjścia poza rozwiązania związane z wąskim polem Funduszy UE.

Pierwsza część publikacji - jest próbą odpowiedzi na pytanie czym są analizy behawioralne w politykach publicznych. Część druga - poświęcona została brokerom wiedzy ich roli oraz funkcjom, jakie mogą i/lub powinni pełnić. Wraz praktykami ewaluacji i zespołem pod kierunkiem Karola Olejniczaka  zastanawialiśmy się, czy urzędnicy specjalizujący się w badaniach i analizach mogą pełnić rolę pośredników wiedzy i co w praktyce miałoby to oznaczać. W trzeciej części, wraz z Huw Daviesem, Sandrą Nutley, Isabel Walter oraz ekspertami podjęliśmy próbę podsumowania warunków wykorzystywania dowodów (badań, ewaluacji, informacji) w procesie decyzyjnym polityk i programów publicznych.

Mamy nadzieję, że publikacja, którą przekazujemy, spotka się z Państwa zainteresowaniem i stanowić będzie inspirację dla Państwa praktyki zawodowej.


Spis treści

Rozdział I - Analizy behawioralne w interwencjach publicznych
Rozdział II- Brokerzy wiedzy w systemie ewaluacji polityk publicznych
Rozdział III - Wykorzystanie wyników badań ewaluacyjnych

Rok wydania: 2014 ISBN: 978-83-6733-230-7 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Ewaluacja
Data publikacji: 21.01.2014 17:37 Data wytworzenia: 21.01.2014 17:37 Data modyfikacji: 22.01.2017 11:22
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera