Ocena wpływu i prognozowanie efektów w badaniach ewaluacyjnych
Autor: Agnieszka Haber, Rafał Trzciński

Trafne diagnozowanie i prognoza efektów polityk publicznych stanowią kluczowe zadania, jakie stoją przed badaniami ewaluacyjnymi. Wiedzy tej nie jesteśmy bowiem w stanie uzyskać z innych źródeł, którymi posługujemy się w naszej codziennej praktyce. Potrzeba badań pełniących taką rolę jest szczególnie silna podczas podsumowania zakończonych i programowania nowych interwencji. Na takim właśnie etapie znajdujemy się obecnie.

Systematyczna ocena efektów wdrożonych programów jest niezbędnym warunkiem dla rzetelnego wyznaczenia celów i odpowiedniego doboru instrumentów. Zagadnieniom tym poświęcony został niniejszy zbiór artykułów obejmując trzy obszary: metody i podejścia ustalania efektów programów publicznych (tzw. impact evaluation), wyjaśnianie efektów programów publicznych oraz przewidywanie efektów planowanych interwencji publicznych.

Mamy nadzieję, że przekazywany Państwu ósmy tom serii wydawniczej PARP poświęconej ewaluacji wniesie wkład w debatę środowisk zaangażowanych w prowadzenie ewaluacji oraz zarządzanie interwencjami publicznymi. Będziemy niezmiernie usatysfakcjonowani, jeśli odnajdą w niej Państwo idee, które będą mogli wykorzystać w zlecanych lub wykonywanych przez siebie badaniach.


Spis treści

Metaewaluacja jako narzędzie służące projektowaniu przyszłych interwencji publicznych. Przykłady zastosowania w ramach Polityki Spójności
Wprowadzenie do podstawowych pytań stawianych w ewaluacji oddziaływania interwencji: Czy interwencja coś zmieniła? A jeśli tak, to dla kogo?
Analiza kosztów i korzyści społecznych na przykładzie programów wspierania zatrudnienia
Ocena oddziaływania oparta na teorii: zasady i praktyka
Przykład ewaluacji efektów Aktywnych Polityk Rynku Pracy
Szacowanie efektów projektów drogowych. Przykłady zastosowania modelu ustalania i prognozowania efektów z wykorzystaniem wskaźnika dostępności transportowej

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-177-5 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Ewaluacja
Data publikacji: 22.12.2011 15:19 Data wytworzenia: 22.12.2011 15:19 Data modyfikacji: 22.01.2017 11:28
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera