Środowisko i warsztat ewaluacji
Autor: Kazimierz Frieske, Dariusz Zalewski, Stanisław Mazur, Leszek Korporowicz, Agnieszka Haber, Maciej Szałaj, Aleksander Surdej, Cezary Trutkowski, Tomasz Kaczor, Stanisław Bienias, Dominik Batorski, Paweł Strawiński ,

Ewaluacja systematycznie zyskuje na znaczeniu, poszerza kręgi swojego oddziaływania, sięga po nowe podejścia i metody badań oraz zapewnia sobie wpływ na działania podejmowane w polityce publicznej. Liczba realizowanych w Polsce ewaluacji regularnie rośnie i przybiera coraz bardziej zinstytucjonalizowaną formę. Tym samy na znaczeniu nabierają nie tylko jakość warsztatu ewaluatorskiego, ale również szeroko postrzegany kontekst realizacji badań ewaluacyjnych. Dziś nikt nie kwestionuje poglądu, że sukces ewaluacji, rozumiany jako wykorzystanie jej wyników, zależy w równej mierze od poprawności metodologicznej, jak od prowadzenia dialogu z otoczeniem instytucjonalnym, zarządzania wiedzą, kultury organizacyjnej i politycznej oraz kapitału społecznego. W myśl tak zarysowanej problematyki nakreślona została struktura naszego kolejnego tomu serii ewaluacja „Środowisko i warsztat ewaluacji”.

Mamy nadzieję, że zaproponowany wybór tekstów przybliży Państwu tematykę ewaluacji w jej zróżnicowanych aspektach oraz ułatwi poruszanie się w jej złożonym otoczeniu i dostarczy inspiracji, które odnajdą swoje praktyczne zastosowanie.


Spis treści

Wprowadzenie

Część I. Ewaluacja w organizacji i społeczeństwie
Nauki społeczne w służbie spraw publicznych – polskie tradycje
Możliwości i ograniczenia wykorzystania wyników ewaluacji przez instytucje publiczne
Zarządzanie wiedzą w polskiej administracji publicznej
Interakcyjne aspekty procesu ewaluacyjnego: pomiędzy analizą a animowaniem zmian społecznych
Kapitał społeczny – warunek i efekt udanych ewaluacji

Część II. Wybrane zagadnienia warsztatu badań ewaluacyjnych
Metoda analizy kosztów i korzyści: imperatyw efektywności w politykach publicznych
O uwarunkowaniach stosowania metod jakościowych w badaniach społecznych i ewaluacyjnych
Modele ekonomiczne w ewaluacji, czyli o czym jej odbiorca wiedzieć powinien
Wykorzystanie wyników modelowania ekonomicznego w procesie ewaluacji polityki spójności
Metody analizy sieci i ich zastosowanie w ewaluacji
Quasi-eksperymentalne metody ewaluacji

Rok wydania: 2008 ISBN: 978-83-60009-86-4 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Ewaluacja
Data publikacji: 08.08.2008 12:21 Data wytworzenia: 08.08.2008 12:21 Data modyfikacji: 23.01.2017 11:26
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk