Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza
Autor: Jacek Szlachta, Karol Olejniczak, Agnieszka Haber, Maciej Szałaj, Agnieszka Sternik, Mikołaj Jasiński, Michał Kowalski, Jarosław Górniak, Barbara Worek, Seweryn Krupnik, Maciej Kryszczuk, Karolina Keler, Roman Konarski, Michał Kotnarowski ,

Publikacja jest poświęcona w całości tematyce ewaluacji polityk publicznych. Jest to także jedna z pierwszych polskojęzycznych pozycji podejmujących tego rodzaju zagadnienia. Publikacja przygotowana została w formie zbioru artykułów podzielonych na dwie główne części tematyczne.

Część pierwsza poświęcona jest aspektom teoretycznym i organizacyjnym. Zawarte w niej artykuły są próbą krytycznej refleksji nad rolą ewaluacji w procesach zarządzania publicznego oraz nad znaczeniem i zastosowaniem kluczowych dla ewaluacji pojęć.

W części drugiej zgromadzono artykuły podejmujące problematykę metodologii badań ewaluacyjnych. Czytelnik będzie miał okazję zapoznać się w nich z konkretnymi problemami zidentyfikowanymi w polskiej praktyce badawczej oraz z propozycją rozwiązań, których trafność autorzy weryfikują w świetle własnych doświadczeń.

Tematyka publikacja, zgodnie z tytułem, skoncentrowana jest na ewaluacji ex-post. Większość tez formułowanych przez autorów stanowić może jednak podstawę do szerokich uogólnień, co powinno zwrócić uwagę również czytelników zainteresowanych realizacją lub projektowaniem ewaluacji innego typu.


Spis treści

Część I. Ewaluacja ex-post – aspekty teoretyczne i organizacyjne
Teoretyczne podstawy ewaluacji ex-post
Proces ewaluacji ex-post – konceptualizacja, operacjonalizacja, realizacja badania ewaluacyjnego
Mechanizmy doboru kryteriów oceny w ewaluacji ex-post
Funkcja autoedukacyjna ewaluacji w rozwoju organizacji.
Analiza rozwiązań międzynarodowych

Część II. Wybrane zagadnienia metodologiczne
Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa czy ilościowa?
Zastosowanie podejścia badań jakościowych w ewaluacji ex-post
Wybrane problemy doboru technik badawczych w ewaluacji ex-post
Wskaźniki w ewaluacji ex-post programów publicznych
Zastosowanie metody propensity score matching w ewaluacji ex-post

Rok wydania: 2007 ISBN: 978-83-60009-47-5 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Ewaluacja
Data publikacji: 21.08.2007 12:28 Data wytworzenia: 21.08.2007 12:28 Data modyfikacji: 23.01.2017 11:36
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk