Potencjał MSP w kreowaniu produktów innowacyjnych - proekologicznych
Autor: Janusz Kornecki, Beata Michaliszyn, Janusz Krupanek, Izabela Ratman-Kłosińska, Marta Banasiak, Anna Pochroń, Patrycja Kondrat, Tomasz Jagusztyn -Krynicki, Paweł Czyż, Irena Wolińska, Korneliusz Pylak

Badanie pt. "Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie kreowania nowych produktów innowacyjnych - rozwiązania proekologiczne" przeprowadzone zostało pod koniec 2008 roku na próbie 1000 przedsiębiorstw. Celem badania była analiza zachowań małych i średnich przedsiębiorstw będących odpowiedzią na rosnące wymagania środowiskowe oraz analiza wpływu inwestycji proekologicznych o charakterze innowacyjnym na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw sektora MSP.

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Cel i przedmiot badania
3. Metodologia badania
4. Wyniki studiów literaturowych
5. Wyniki badań własnyc
6. Wnioski i rekomendacje

Rok wydania: 2009 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Ekologia & ekoinnowacje
Data publikacji: 17.04.2009 16:10 Data wytworzenia: 17.04.2009 16:10 Data modyfikacji: 27.01.2017 15:16
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera