IMP³rove: Europejski projekt o trwałym oddziaływaniu – 50 Historii Sukcesu Związanych z Zarządzaniem Innowacjami
Autor: Kai Engel, Eva Diedrichs, Sabine Brunswicker

Publikacja „IMP³rove: Europejski projekt o trwałym oddziaływaniu – 50 Historii Sukcesu Związanych z Zarządzaniem Innowacjami” stanowi dla sektora MŚP możliwość poznania różnych podejść do zarządzania innowacjami. W oparciu o liczne przykłady zawarte w opracowaniu wskazuje obszary zarządzania innowacjami, w których można wygenerować dodatkowe profity dla przedsiębiorstwa. Zaprezentowane w pracy treści stanowią – z jednej strony – niezwykle interesujące źródło wiedzy o innowacjach, czynnikach i procesie ich tworzenia, – z drugiej zaś – źródło inspiracji do ich wykorzystywania przez polskich przedsiębiorców z sektora MŚP. W strukturę opracowania wpisuje się metodyka IMP³rove jako bardzo elastyczne podejście o trwałym oddziaływaniu, które stymuluje efektywne zarządzanie innowacjami w przedsiebiorstwach. Do najistotniejszych elementów metody należą: kluczowa wiedza i umiejętności potrzebne przedsiębiorstwom, mapa ośrodków szkoleniowych oraz badawczych zdolnych pokonywać luki w wiedzy i umiejętnościach, bariery dla transferu oraz prawo własności intelektualnej. A także największa benchmarkingowa baza danych z zakresu zarządzania innowacjami w sektorze MŚP.


Spis treści

1. Streszczenie

2. IMP³rove – prawdziwie europejskie i elastyczne podejście o trwałym oddziaływaniu,stymulujące efektywne zarządzanie innowacjami w Europie

3. Historia IMP³rove – od Projektu do Realizacji Wizji prawdziwie Europejskiego Narzędzia

4. Spojrzenie w przyszłość – IMP³rove dla trwałej konkurencyjności w Europie

5. Załącznik I: 50 przykładów potwierdzających oddziaływanie IMP³rove

6. Aneks

 

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7585-150-2 Rodzaj: Dobre praktyki
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prowadzenie firmy
Data publikacji: 22.05.2012 20:07 Data wytworzenia: 22.05.2012 20:07 Data modyfikacji: 04.01.2017 13:10
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk