Strategia niszy rynkowej - raport z badań
Autor: Piotr Raźniewski

Celem niniejszego projektu badawczego było uzyskanie informacji na temat stosowania przez mikroprzedsiębiorców strategii niszy rynkowej i skuteczności wykorzystania tych strategii, również w czasie spowolnienia gospodarczego. Realizując badanie dokonano przeglądu literatury i opracowano raport wstępny, posłużono się także metodą pogłębionych wywiadów indywidualnych z właścicielami mikroprzedsiębiorstw działających w niszy rynkowej (30) oraz zrealizowano badanie ilościowe na próbie 1264 mikroprzedsiębiorców. Badanie przeprowadzono w okresie lipiec-sierpień 2010 roku.

 


Spis treści

W raporcie zawarto także odpowiedzi na następujące tematy:

  • jaki odsetek mikroprzedsiębiorców w Polsce prowadzi działalność w niszy rynkowej, rozumianej jako strategia różnicowania produktów,
  • jakie są możliwości rozwoju przedsiębiorstw przy wykorzystaniu strategii opartych na niszy rynkowej,
  • jakie czynniki decydują o wyborze strategii rynkowej przez przedsiębiorstwa,
  • jakie są potrzeby mikroprzedsiębiorców w zakresie tworzenia i realizowania strategii,
  • jakie są kluczowe kompetencje i umiejętności pracowników z punktu widzenia pracodawcy - właściciela mikroprzedsiębiorstwa,
  • czy funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw w niszy rynkowej jest działaniem ofensywnym zwiększającym ich potencjał rozwojowy, czy też, jako forma obrony przed rosnącą konkurencją, stanowi ich ograniczenie,
  • czy w obliczu kryzysu gospodarczego stosowanie strategii niszy rynkowej może być skutecznym narzędziem ułatwiającym przetrwanie trudności,
  • jakie są propozycje przyszłych kierunków i instrumentów wsparcia mikroprzedsiębiorstw w Polsce.
Rok wydania: 2010 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 22.12.2010 15:22 Data wytworzenia: 22.12.2010 15:22 Data modyfikacji: 27.01.2017 15:22
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera