Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw
Autor: Robert Maik, Andrzej Gołoś, Krzysztof Szczerbacz, Paweł Walkiewicz

Celem projektu było określenie źródeł, czyli miejsc (podmiotów) tworzenia informacji wykorzystywanych przez przedsiębiorców do zarządzania strategicznego oraz efektywnych kanałów ich przekazu. Badanie obejmowało analizę procesu komunikacji w jego całościowym kształcie, począwszy od:

  • charakterystyk nadawcy/źródła informacji,
  • specyfiki kodowania informacji,
  • najczęściej wykorzystywanych i najskuteczniejszych kanałów komunikacyjnych oraz specyfiki procesu dekodowania, interpretacji i wykorzystania przez małe i średnie przedsiębiorstwa informacji w procesie zarządzania.

Spis treści

1. Identyfikacja problematyki
2. Teoretyczne podstawy modelu badawczego
3. Ogólne informacje o badaniu
4. Prezentacja wyników badania jakościowego
5. Prezentacja wyników badania ilościowego
6. Strudia przypadków
7. Wnioski i rekomendacje

Rok wydania: 2010 ISBN: 978-83-7633-096-9 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prowadzenie firmy
Data publikacji: 22.02.2010 15:33 Data wytworzenia: 22.02.2010 15:33 Data modyfikacji: 27.01.2017 15:36
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera