Tożsamość w chmurze
Autor: Jarosław Tomaszewski, Marcin Kraska

Wraz z rosnącą liczbą nowych serwisów internetowych, użytkownicy, którzy chcą z nich korzystać, zmuszeni zostają do zakładania wielu odrębnych kont. E-book prezentuje metody i technologie umożliwiające rozwiązanie problemu uwierzytelniania i autoryzacji. Publikacja jest dedykowana przedsiębiorcom, którzy zarządzają popularną e-usługą lub planują uruchomić nową e-usługę wymagającą uwierzytelniania, jednak nie chcą zmuszać swoich użytkowników do pamiętania kolejnych loginów i haseł, nie zmniejszając jednocześnie poziomu bezpieczeństwa zarówno danych użytkownika, jak i samej e-usługi.


Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Uwierzytelnianie i autoryzacja w e-usłudze
3. Przegląd metod uwierzytelniania i autoryzacji
3.1. OpenID
3.2. OAuth
3.3. SAML
3.4. Porównanie standardów
4. Podsumowanie i wnioski
5. Słownik

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Nowe technologie
Data publikacji: 18.04.2012 14:18 Data wytworzenia: 18.04.2012 14:18 Data modyfikacji: 04.01.2017 13:22
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera