Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje
Autor: Małgorzata Baran, Agata Ostrowska, Wojciech Pander

Publikacja przybliża zagadnienia innowacji popytowych, w tym uporządkowania definicji odnoszących się do ich wdrażania w praktyce gospodarczej na gruncie nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych i społecznych. Prezentuje także instrumenty, narzędzia i metody wspierające wdrażanie innowacji popytowych w firmach. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, ale także do wszystkich tych, którzy zainteresowani są poruszanymi w publikacji zagadnieniami.


Spis treści

1. Popytowe podejście do tworzenia innowacji – informacje podstawowe

2. Nowe koncepcje i trendy tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach

3. Instrumenty i metody ułatwiające wdrażanie innowacji popytowych

4. Przykłady zastosowania popytowego podejścia do innowacji

5. Wnioski i rekomendacje dla przedsiębiorstw

6. Aneksy

7. Pytania na które powinien odpowiedzieć sobie każdy przedsiębiorca po lekturze publikacji

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7585-170-0 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prowadzenie firmy
Data publikacji: 20.06.2012 16:22 Data wytworzenia: 20.06.2012 16:22 Data modyfikacji: 04.01.2017 13:37
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk