Praca, kształcenie, partnerstwo
Autor: Beata Mazurek-Kucharska, Sławomir Mandes, Krzysztof Brzozowski, Leszek Gralewski, Peter Lloyd, Gerry McAlinden, Rafał Kamiński, Birgit Rauschenbach

Program Phare "Rozwój Zasobów Ludzkich" (RZL) był realizowany w latach 2002-2006, a jego łączny budżet przekroczył 170 mln euro. W był 75% finansowany jest przez Unię Europejską, w 25% przez budżet państwa i środki samorządów lokalnych w ramach szerszego programu "Phare - Spójność Społeczna i Gospodarcza".

Od początku funkcjonowania, obok zadań związanych z rozwiązywaniem problemów rynku pracy, program pełnił także funkcję przygotowawczą dla wdrożenia Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. W ramach swych kolejnych edycji (Phare 2000, Phare 2001, Phare 2002 i Phare 2003) program RZL obejmował coraz to większe obszary kraju. Znaczącemu rozszerzeniu ulegał też zakres tematyczny programu, zagadnienia i problematyka wchodząca w jego zakres. Ewolucja i ekspansja dotyczyła kategorii grup docelowych, a także instrumentów oddziaływania na rynek pracy i form oferowanego wsparcia dla beneficjentów programu.
Cechą wspólną wszystkich zakończonych jak i obecnie realizowanych w ramach programu projektów jest koncentracja na trzech głównych obszarach tematycznych i problemowych:

  • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i osób zagrożonych bezrobociem.
  • Rozwój potencjału adaptacyjnego i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doskonalenie zawodowe pracowników tych przedsiębiorstw.
  • Promocja rozwoju lokalnego, lokalnych inicjatyw społeczno-gospodarczych, partnerstwa na rzecz poprawy sytuacji na lokalnych rynkach pracy.

 


Spis treści

Rozdział 1. Diagnoza psychologiczna w programach wspierających aktywizację zawodową
Rozdział 2. Raport z badań jakościowych prowadzonych w ramach projektu „Promowanie postaw przedsiębiorczości w szkołach średnich”
Rozdział 3. Rozwój zasobów ludzkich w małych i średnich przedsiębiorstwach – doświadczenia projektu PHARE 2000 RZL „Szkolenia MŚP na Śląsku”
Rozdział 4. Budowanie Porozumień na rzecz Zatrudnienia – wybrane elementy procesu – Leszek Gralewski
Rozdział 5. Partnerstwo i przedsiębiorczość społeczna: budowanie społeczeństwa obywatelskiego przy jednoczesnym zaspokajaniu zapotrzebowania na usługi społeczne
Rozdział 6. Partnerstwo na rzecz rozwoju regionalnego – w kontekście funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Rozdział 7. Podsumowanie wyników realizacji komponentu Rozwoju Zasobów
Rozdział 8. Ludzkich w ramach Programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza

Rok wydania: 2004 ISBN: 83-88802-81-X Rodzaj: Ewaluacja
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 19.02.2004 14:55 Data wytworzenia: 19.02.2004 14:55 Data modyfikacji: 03.02.2017 17:04
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk