Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020
Autor: Praca zbiorowa

Wzmocnienie innowacyjności, konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw, zbliżenie nauki i biznesu oraz zrównoważony wzrost gospodarczy są celami, których realizacja jest traktowana priorytetowo przez Unię Europejską. Osiągnięcie powyższych założeń będzie możliwe dzięki wdrażaniu w nowej perspektywie finansowej takich programów jak COSME (Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw), Horyzont 2020, Kreatywna Europa oraz EaSI (Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych). 


Spis treści

Wstęp
Program COSME – wzmocnienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Horyzont 2020 21 Kreatywna Europa
Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych EaSI
Instrumenty finansowe UE – preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców

Rok wydania: 2014 ISBN: 978-837633-206-2 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prowadzenie firmy
Data publikacji: 05.02.2014 12:05 Data wytworzenia: 05.02.2014 12:05 Data modyfikacji: 13.02.2017 11:46
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera